Lees de online versie provincie Limburg.be  
 
 

Inspiratiedag

Openbaar groen en blauw
als motor voor
een leefbare gemeente

 

 

Een groenblauw netwerk doorheen steden en dorpskernen is belangrijk! Niet enkel voor ecologie, biodiversiteit en natuur, maar ook als leverancier van diverse diensten aan onze maatschappij. Denk maar aan de bescherming tegen wateroverlast of hitte of als luchtzuiverende groene long. Zowel groen als water zijn een onmisbare schakel voor een stad of gemeente om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om leefbaar te blijven.

Tijdens deze inspiratiedag lichten we alle voordelen van groen en blauw in bebouwde kernen toe en gaan we aan de hand van concrete workshops dieper in op bepaalde thema's.

 

 

Programma

8.30 u. Onthaal
8.50 u. Welkomstwoord
Bert Lambrechts, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur
9.00 u.

 

De voordelen van groenblauwe ecosysteemdiensten in openbare domeinen
Wim Verheyden, INBO
9.40 u.

 

Onderhoud en beheer van groene publieke ruimte – hoe pak je dat aan?
Bart Backaert, hoofd groendienst stad Aalst
10.20 u. Pauze
10.40 u.

 

WORKSHOPS: ronde A

A1 Openleggen van beken in dorpscentra:
waar moet je rekening mee houden?
Steven Beyen, Provincie Limburg, Dienst Water en Domeinen

A2 Groenblauwe dooradering en natuurverbindingen:
wat is het verschil?
Thomas Impens, Provinciaal Natuurcentrum

A3 Hitte-eilandeffect: maatregelen om dit tegen te gaan
Kirsten Knaepen, Logo Limburg

A4 De juiste boom op de juiste plaats
Martijn Van Der Bruggen, Udenhout BV

A5 Ecosysteemdiensten kwantificeren en aantonen
Jan Staes, Universiteit Antwerpen

11.40 u.

 

WORKSHOPS: ronde B

B1 Groenblauwe dooradering en natuurverbindingen
in de praktijk: openleggen van de Jeker in Tongeren
Jan Vanderstraeten en Katrien Van Den Bergh, SWECO

B2 Wat met hemelwater: wadi’s en lokale infiltratie
Koos Verkade, zelfstandige

B3 Fleur je gevel op. Mogelijkheden van gevelgroen
Bruno Verschaeve, Groene Gevels vzw

B4 Stadsnatuur in de Leuvense binnenstad
Wim Verheyden, INBO

B5 Omgaan met klachten over groen (onkruid, bladval, …)
Mieke Pauwels, ervaringsdeskundige stad Hasselt

12.40 u. Broodjeslunch en netwerkmoment
Locatie - OPGELET: de locatie werd gewijzigd!
Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk
 
 
Deelname aan deze studiedag is gratis. Graag inschrijven vóór 30 mei, via het online inschrijfformulier, waarbij je ook aanduidt aan welke workshops je wil deelnemen. www.limburg.be/inspiratiedag20190606

 
 
 

 
  facebook Facebook Twitter Twitter Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, BE-3500 Hasselt