provincie Limburg.be Lees online  
Provinciaal landbouwcongres
 

De land- en tuinbouw is een fundamentele schakel in de Limburgse economie. Vanuit het provinciaal landbouwbeleid zetten we blijvend in op het verduurzamen van de primaire productie.

De Provincie Limburg investeert dan ook in een stimulerende en ondersteunende aanpak die bijdraagt tot de veerkracht van de land- en tuinbouwsector die anno 2018 een belangrijke economische en maatschappelijke rol te spelen heeft.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit eerste provinciaal landbouwcongres.
Wij verwelkomen u graag op 25 januari in Thor Central te Genk.

Inge Moors

Inge Moors
Gedeputeerde Landbouw en Platteland


Programma

13:15u

Ontvangst

13:45u

Welkomstwoord – Inge Moors, gedeputeerde Landbouw & Platteland

14:00u

‘Vlaams landbouwbeleid: een blik op de toekomst’
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw

14:20u

‘Agricultuur 2018: het jaar van de data’ – Peter Rakers, Smart Digital Farming

15:00u

Workshop 1 : VARKENSHOUDERIJ
‘Valorisatie van eigen geteelde granen in de voeding van varkens’
Prof. Dr. ir. Dirk Fremaut , UGent

 

Workshop 2 : MELKVEEHOUDERIJ
‘Economisch duurzaam groeien’
Niels Achten, Adviseur LIBA

 

Workshop 3 : AKKERBOUW
‘Plantenveredeling: het sterkste wapen tegen klimaatverandering en de kortste weg naar een duurzame landbouw’
Marc Ballekens, Algemeen voorzitter Semzabel

15:45u

Netwerkreceptie (tot 17:15u)

 
Inschrijven
 

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan tot en met 21 januari 2018.
Dit kan online via www.limburg.be/landbouwcongres18

 
provincie Limburg - thor park
 

Volg provincie Limburg op:

 

@LimburgBe


@LimburgBe
 
 
  Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, BE-3500 Hasselt