Lees de online versie provincie Limburg.be  
 

Land- en tuinbouw is altijd al een belangrijke component van het Limburgse economische weefsel geweest. Met bijna 90 000 ha aan cultuurgronden verdeeld over 3 000 bedrijven is de primaire landbouwproductie een cruciaal onderdeel van het agrobusiness complex en zorgt het — direct en indirect — voor een tewerkstelling in de ganse keten van 20 500 VTE's.

Om de economische waarde van de verschillende land- en tuinbouwsectoren te borgen, beschikt de provincie Limburg over sterk uitgebouwd praktijkgericht landbouwonderzoek dat instaat voor het ontwikkelen en verspreiden van teeltkennis in een snel wijzigend kader.

Zo was het op 25 augustus 2017 reeds 20 jaar geleden dat de vzw PIBO-campus is opgericht. Als koepel voor de activiteiten van PIBO en het departement Biotechniek heeft PIBO-campus in die tijd een belangrijke rol gespeeld voor de Limburgse akkerbouwer. De sterke proefveld- en projectwerking van de vzw helpt de Limburgse akkerbouwers om gericht te anticiperen op toekomstige innovaties en evoluties.

Graag wil ik u van harte uitnodigen om het 20-jarig bestaan van PIBO-campus te vieren met een jubileumviering op 30 november 2017.

 
 

Inge Moors
gedeputeerde van Landbouw en Platteland
 
   
Programma
19.00 u. Verwelkoming
Martine Peumans, coördinator wd. PIBO-campus vzw
 
19.05 u. "20 jaar PIBO-campus vzw:
hefboom voor het provinciaal landbouwbeleid"
Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland
 
19.15 u. "En de boer, hij ploegt voort ...
Een impressie van de evolutie in de akkerbouw"
audiovisuele voorstelling
 
19.20 u. "Akkerbouw, gedreven door perceelseigen gegevens"
Hiilde Vandendriessche, afgevaardigd bestuurder
Bodemkundige Dienst van België
 
19.35 u. "Sterke schakels voor een sterke keten"
audiovisuele voorstelling
 
19.45 u. "Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?
Een visie op de toekomst "
Jacques Van Outryve, landbouwjournalist Boer & Tuinder
 
20.20 u.
22.00 u.
Afsluitende receptie
 
 
 
 

Geef deze uitnodiging zeker door
aan geïnteresseerden binnen jullie organisatie.

Inschrijven voor deze jubileumviering is verplicht
en kan tot en met 24 november
Telefonisch via 011 23 74 38
of online via onderstaande knop

 
  Schrijf je hier in >  

vzw PIBO-Campus
Sint-Truidersteenweg 323 - 3700 Tongeren

 

 

 

 

  Facebook Twitter provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt